کتاب های درسی زیست شناسی چاپ1393

کتاب جدید علوم زیستی چاپ 93  کتاب جدید زیست شناسی و آزمایشگاه 1 سال دوم علوم تجربی چاپ 93
 کتاب جدید زیست شناسی و آزمایشگاه 2 سال سوم علوم تجربی چاپ 93  کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی چاپ 1393

برچسب‌ها: کتاب های درسی زیست شناسی در سال تحصیلی 94, 93
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در دوشنبه 9 تیر1393

کتاب جدید زیست شناسی و آزمایشگاه 2 سال سوم علوم تجربی چاپ 93

كتاب زيست شناسي و آزمايشگاه 2 در سال 1393 تغييرات نسبتا گسترده اي  دارد .اين كتاب را می توانید در این وبلاگ دانلود کنید. ( برای دانلود بر روی عکس کلیک کنید)


برچسب‌ها: كتاب زيست شناسي و آزمايشگاه 2 در سال 1393 تغييرات
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در دوشنبه 9 تیر1393


برچسب‌ها: زیست شناسی و آزمایشگاه, 2, چاپ 1392
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در سه شنبه 18 تیر1392


برچسب‌ها: دانلود کتاب علوم زیستی و بهداشت چاپ 92, جدید
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در جمعه 14 تیر1392

کتاب زیست شناسی سال دوم -جدید


برچسب‌ها: دانلود کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه, 1, جدید, چاپ 92
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در یکشنبه 2 تیر1392


برچسب‌ها: تغییرات كتاب علوم زیستی و بهداشت برای سال تحصیلی 9, 93
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در شنبه 18 خرداد1392


برچسب‌ها: کتاب جدید زیست شناسی سال دوم, تغییرات کتاب جدید زیست شناسی سال دوم
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در چهارشنبه 8 خرداد1392
نظر همکار گرامی آقای نظام جلیلیان از استان خوزستان

با سلام 

در فصل دوم کتاب علوم زیستی صفحه 12 ذکر شده است که دی ساکاریدها از ترکیب دو نوع مونوساکارید ساخته می شوند که دو مونوساکارید درست است. ( مثل سلوبیوز و مالتوز ) در صفحه 20 فعالیت 2 قسمت ج هم به جای 3./. درصد میزان 3./. ذکر شده است .البته اشتباه چاپی است .برچسب‌ها: نظرات دبیران زیست شناسی کشور در مورد کتاب های درسی
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در چهارشنبه 26 مهر1391

البته این مطلب رو آقای رجبلو، یکی از همکاران عزیز،گوشزد کردند.

از همکاران گرامی تقاضامند است اشتباهات دیگر کتاب های درسی را می توانید در این وبلاگ متذکر شوید تا وحدت رویه را حفظ نماییم. 


برچسب‌ها: کتاب علوم زیستی و بهداشت, تغییرات کتاب علوم زیستی و بهداشت, کتاب علوم زیستی و بهداشت چاپ 91
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در یکشنبه 23 مهر1391
در شكل 1-2 كتاب علوم زيستي چاپ 91 جهت پيكان از آزمون فرضيه به سمت تجزيه و تحليل و نتيجه گيري درست است .

تصحیح شکل کتاب علوم زیستی

منبع :دفتر تالیف کتب درسی زیست شناسی

بهتر نبود در شکل اصلاح شده ای که دفتر تالیف پیشنهاد کرده اند، بعد از تجزیه و تحلیل، فلش به طرف مشاهده (بین تجزیه و تحلیل و مشاهده) را بر می داشتند؟! نظر شما چیست؟


نظر همکار گرامی آقای کامران دوستکام در مورد روش علمی برگرفته از وبلاگ آنزیم ایشان

باتوجه به شکل زیربه نظر شما روش علمی شبیه یک واکنش چرخه ای است یا شبیه یک واکنش خطی؟

بطور منطقی روش علمی از مرحله مشاهده شروع می شود وبه مرحله نتیجه گیری ، نظریه سازی و انتشار نظریه ختم می شود .

به نظر می رسد وجود پیکانه ( فلش ) بین مرحلهتجزیه و تحلیل و نتیجه گیریومرحلهمشاهدهضروری نباشد وگرنه در رابطه با یک مسئله یا پژوهش خاص دچارتسلسل می شویم .

البته اگر منظور این باشد که هر تحقیق می تواند زمینه برای تحقیق دیگرباشد وجود این پیکانه قابل قبول است ولی دررابطه با یک مسئله یا پژوهش ویژه بالاخره باید پایانی وجود داشته باشد یا نه ؟


نظر همکار گرامی، مرتضوی

سلام


چون هر فرضیه حاصل نگاه یک یا جمعی از افراد بشر بر موضوع خاصی است.ممکن است در زمان وشرایطی با توجه به پیشرفت ها در علوم این موضوع از زوایای جدیدی هم مورد توجه قرار گیرد علت تغییر بسیاری از نظریات در طول تاریخ علم هم همین نگاه های متفا وت به موضوع واحدی بوده است. پس وجود این فلش پایش مدام نظریات و فرضیه هاست.


برچسب‌ها: کتاب های درسی زیست شناسی, اشتباهات کتاب های درسی زیست شناسی
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در سه شنبه 21 شهریور1391