سايت هاي مرجع (1) زيست شناسيپرتال علمي كشور

شبكه علمي كشور

انجمن ژنتيك ايران

انجمن زيست شناسي ايران

سايت مرجع مقالات انگليسي

سايت علمي نيچر

اخبار روزانه زیست شناسی

مجله علمي نيو ساينتيست

مجله ي ساينتيفيك امريكن

سازمان زيست مولكولي اروپا

سايت دانشمند

همه چيز درباره سلول

ژورنال بيوشيمي

بيولوژي مولكولي سلول

نگاه مولكولي به سلول

سايت تحقيقات ژنوم

ساختمان پروتئين

بیوشیمی پزشکی

+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در شنبه ۱۴ مهر۱۳۸۶

سايت هاي موضوعی زيست شناسي


سایت سلول های بنیادین

سلول های بنیادین جنینی

آپاپتوزیس :مرگ سلولی

جهان میتوز

P53 داستان

درباره پروتئین کینزین

           حرکت و اسکلت سلولی                                                                           

                                    مرکز تحقیقات جهانی سیتوکاین و اینترفرون

گالری زیست سلولی

اطلس پاتولوژ اوربانا

مرجع تصاویر علمی

کاریوتایپ

اندامک های سلولی

سایتی درباره پراکسیزوم

انجمن زیست سلولی آمریکا

دنياي زيست - فناوري اطلاعات

انجمن زیست آزمایشگاهی آمریکا

جامعه ژنتیکی

پروژه ژنوم انسانی

ژن های شما : سلامتی شما

دیکشنری آنلاین بیوزیس

ایمنی شناسی مولکولی

جامعه بیوفیزیک انگلستان

فیزیولوژی و بیوفیزیک

زیست شناسی کوانتوم

همه چیز راجه به آلرژی

تنوع زيستي در جهان

تنوع زيستي درايران

از آغاز تاكنون DNA

ژنتيك مندلي

سايتي از تكامل زيستي

ژنتيك ميتوكندري

تكامل انسان( Homo erectus )

آناتومي انسان

فون و فلور بي المللي

آشنايي با اكولوژي

+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در شنبه ۱۴ مهر۱۳۸۶

سایت ها و وبلاگ های حوز ه ی علوم زیستی

ستیز و گریز برای زیستن

.. زیست شناسی و

دانش زیست شناسی

**زیست شناسی**

زیست شناسی گناباد

زیست شناسی سلولی و ژنتیک ملکولی

زیست شناسی خراسان

زیست شناسی

انجمن زیست معلمان آذربایجان شرقی

نشريه ژنوم

بانک اطلاعات آنلاین رسمی حیوانات ایران

پروژه حافظت از یوزپلنگ آسیایى

پژوهشکده ی رویان

سازمان حفاظت محیط زیست ایران

نانو فناوری زیست پزشکی ایران

زيست پويا

+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در شنبه ۱۴ مهر۱۳۸۶
فهرست برخي از پايگاههاي اينترنتي مفيد جهت استفاده دانش آموزان عزیز

 و  دبيران محترم زيست شناسي

عنوان

آدرس

زيست شناسي دائره المعارف ويكي پديا

http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Biology

ديدن، شنيدن وبوييدن

http://www.hhmi.org/senses

گالري گرافيكهاي زيست شناسي

http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG

تصاویر جالبی از طبیعت گیاهان و حشرات

http://gaia.flemingc.on.ca/~pbell/patho.htm

انواع آب و هوا و مناطق زیستی

http://www.mbgnet.net

باغ وحش میکروب‌ها

http://commtechlab.msu.edu/sites/dlc-me

یک گالری از تصاویر

http://www.arkive.org

انتخاب طبیعی

http://130.88.13.174

آلرژي

http://www.allallergy.com

سرچشمه ژنتیک

http://www.geneticorigins.org/geneticorigins

یک کتاب الکترونیکی درباره فتوسنتز

http://web.mit.edu/esgbio/www/ps/psdir.html

شمارنده کربوهیدرات

http://www.carbohydrate-counter.org

سلول و کروموزوم

http://www.cellandchromosome.com

مرجع اطلاعاتی کروموزوم‌های انسانی

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/launchpad

مرجع اطلاعاتی حالات نادر و کمیاب در علم ژنتیک

http://www.kumc.edu/gec/support

کتابخانه دیجیتالی قارچ‌شناسی

http://mycology.cornell.edu

مرجع اطلاعاتی ویروس HIV

http://www.hiv.lanl.gov/content/index

درباره چرخه حیات در طبیعت

http://tolweb.org/tree

مرجع اطلاعاتی تخصصی درزمینه قلب

http://www.heartinfo.org

مطالب آموزشی و اطلاعاتی درباره خون انسان

http://sln.fi.edu/biosci/blood/blood.html

مرجع اطلاعاتی و آموزشی پیرامون مغز

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

مرجع اطلاعاتی درباره حشرات

http://www.insects.org

مجموعه لينك هايي به پایگاههاي اطلاع‌رسانی تخصصی زیست‌شناسی

http://danesh.bizhat.com/BioScience/Biology.htm

گرافيك هاي آموزشي

http://www.edugraphics.net

+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در شنبه ۱۴ مهر۱۳۸۶