چند پیوند فسفو دی استر میان ۳ نوکلئوتید وجود دارد؟!!

ضمن تشکر از همکاران و دانش آموزانی که در مورد سوال مطرح شده در پست قبلی در مورد پیوند فسفودی استر نظر داده اند.

نکاتی در مورد پیوند فسفو دی استر:

۱- در شیمی می خوانیم که پیوند میان یک اسید و الکل پیوند استری است.

۲- در اینجا "فسفو دی استر" اشاره به" اسید فسفریکی" می کند که دو ظرفیت از سه ظرفیت اسیدی خود را خرج پیوند استری کرده باشد. یعنی اسید فسفریک در تشکیل دو پیوند استری ( دی استر )شرکت دارد. یکی از این پیوندهای استری قبلاْ در تشکیل نوکلئوتید ( میان عوامل متصل به کربن ۵ قند پنتوز و یک ظرفیت اسیدی اسید فسفریک) برقرار شده است. پیوند دوم هنگام اتصال دو نوکلئوتید ( میان کربن ۳ قند پنتوز و ظرفیت دیگر اسید فسفریک) بر قرار می گردد. پس در اصل اتصال بین دو نوکلوتید بوسیله ی پیوند استری بر قرار می شود. اگر به کتاب کمپل سری بزنیم می بینیم که در این کتاب درصفحه ۸۸ ویرایش ۷ نسخه ی لاتین و دیگر منابع مشابه دقیقاْ اشاره کرده اند: اتصال بین دو نوکلئوتید توسط پیوند فسفو دی استر انجام می شود. ولی از نظر مفاهیم شیمی در مورد نکته ی فوق تردید وجود خواهد داشت!..

اسید فسفریک

اسید فسفریک

پیوند فسسفو دی استر

جالب اینجاست که بعضی منابع شکل زیر را قبول دارند!!..

پیوند فسفو دی استر

 ولی باز هم اشاره می کنند که پیوند میان دو نوکلوتید پیوند فسفو دی استر دارد.

 

پیوند فسفودی استر

در صورتی که اگر شکل فوق را قبول داشته باشیم بایستی در مفهوم ساختار نوکلئوتید شک کنیم زیرا وجود فسفات شرط لازم برای تشکیل نوکلئوتید است. و اگر این اسید فسفریک کلاْ با دو پیوند خود( فسفو دی استر) دو نوکلئوتید را به هم متصل میکند پس فسفات نوکلئوتید قبلی (پایینی) کجاست...!!! و...

۳- نکته سوم که اینکه در این شکل کربن ۵ رسم نشده است ( شکل خلاصه شده است) ولی بهتر بود که کربن ۵ قند را نیز اضافه می کردند تا دانش آموزان کربن ۴ قند ( که در کتاب به فسفات پیوند داده اند) را با کربن ۵ قند اشتباه نگیرند.

۴...

در پایان این:

 چند پیوند فسفو دی استر میان ۳ نوکلئوتید وجود دارد؟!!

فسفودی استر

 باتوجه به مطالب کتاب  ۲ پیوند فسفو دی استر

 

البته لازم به ذکر است که ممکنه در مطالب فوق ایرادات علمی وجود داشته باشد.

منتظر نظرات اساتید و دانش آموزان گرامی هستیم. 

 


برچسب‌ها: پیوند فسفو دی استر, تشکیل نوکلئوتید, سید فسفریک
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در پنجشنبه ۱۰ دی۱۳۸۸